Start invoering

In de afgelopen jaren heeft EASA, samen met de branche en ministeries van alle EU lidstaten, toegewerkt naar invoering van de nieuwe EU regels. Na een vertraging van een halfjaar gaat het op 31 december 2020 dan eindelijk gebeuren. De nieuwe Europese wet- en regelgeving treedt in werking. De drone industrie treedt een nieuw tijdperk binnen.

Start opleidingen

Wanneer kunt u het EU Dronebewijs halen?

Particulieren

Vanaf 1 januari a.s. mogen wij u opleiden. Omdat u na het bestellen direct toegang heeft tot Online Leren kunt u pas vanaf deze datum bestellen.

Bedrijven

In 2020 blijven ROC en ROC-light onveranderd van kracht. Na 30 december 2020 kunt u nog één jaar onder deze bedrijfsvergunning opereren. U moet dan ingeschreven staan in het nieuwe Europese droneregister.

Ook bedrijven leiden wij vanaf 1 januari a.s. op voor de open en specifiek categorie.

Tijdspad

Belangrijke data om in de gaten te houden vindt u hieronder.

Verzamelregeling

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een grote verzamelregeling voor, die door de Eerste en Tweede Kamer heen moet, met inspraakmogelijkheden. Eisen aan drone opleiders is onderdeel van dit pakket.

Waarom gaat dit lukken?

De Nederlandse overheid is op basis van de Europese wet- en regelgeving, die per 31 december a.s. in werking treedt, verplicht om u op te (laten) leiden voor de open en specifieke categorie. De verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie, de RDW en de ILT om alles op tijd in orde te hebben.

Uitgelicht

Edu Drone Pack™
Drone Class Edu Drone Pack™
ActieprijsV.a. € 1.149
Beschikbaar