Start invoering

In de afgelopen jaren heeft EASA, samen met de branche en ministeries van alle EU lidstaten, toegewerkt naar invoering van de nieuwe EU regels. De uitgestelde startdatum is 31 december 2020.

Uitstel vanwege COVID-19

Bronnen uit Duitsland meldden begin april 2020 dat er om uitstel van de invoering is gevraagd door een aantal Europese lidstaten, onder aanvoering van Frankrijk.

Verzamelregeling

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een grote verzamelregeling voor, die door de Eerste en Tweede Kamer heen moet, met inspraakmogelijkheden. Eisen aan drone opleiders is onderdeel van dit pakket.

Start opleidingen

Wanneer kunt u het EU Dronebewijs halen?

Particulieren

We verwachten (eind) zomer of uiterlijk in het najaar dat u de opleiding(en) kunt volgen. Het EU Dronebewijs is uiteraard pas geldig vanaf de invoeringsdatum.

Bedrijven

In 2020 blijven ROC en ROC-light onveranderd van kracht. Na 30 december 2020 kunt u nog één jaar onder deze bedrijfsvergunning opereren. U moet dan ingeschreven staan in het nieuwe Europese droneregister.

Tijdspad

Belangrijke data om in de gaten te houden vindt u hieronder.

Nog veel werk aan de winkel

Hoewel Drone Class de opleidingen voor de open categorie al een paar maanden klaar heeft liggen, hebben we deze nog niet kunnen indienen bij de ILT. Achter de schermen wordt er gewerkt aan een landelijke examendatabase. Voor progressie op deze zaken zijn wij grotendeels afhankelijk van derden.

Via onze nieuwsbrief blijven wij u informeren.

Uitgelicht

Nieuw
Edu Drone Pack™
Drone Class Edu Drone Pack™
Vanaf € 1.149
Beschikbaar
Nieuw
Training Day
Drone Class Training Day
Vanaf € 324,95
Beschikbaar