WA verzekering

Tegen letsel en/of schade dient u zich te verzekeren als u gaat vliegen met een drone. In deze blog leggen we uit welke type verzekeringen er zijn.

Waarom een verzekering?

Met het vliegen van een RPAS loopt u risico op het veroorzaken van schade en letsel. In artikel 4 van de Europese Verordering 785/2004 staat dat “Exploitanten van luchtvaartuigen […] verzekerd moeten zijn in overeenstemming met deze verordening wat betreft hun specifieke aan luchtvaart gerelateerde aansprakelijkheid ten aanzien van [...] derden.”

Het belangrijkste doel van deze verordening is ervoor te zorgen dat slachtoffers van een ongeval toegang hebben tot een passende vergoeding. Ook bij materiële schade in het geval van bijna-ongelukken. De betreffende verordening geeft een minimumbedrag aan (een miljoen euro) om tegen aansprakelijkheid verzekerd te worden.  

Voor recreanten: particuliere WA zekering

Als particulier heeft u waarschijnlijk al een eigen WA verzekering. U dient bij de verzekeraar te checken of ook ongevallen met drones, die u veroorzaakt, door de verzekering worden gedekt.

Voor operators: zakelijke WA-verzekering

Bedrijven en organisaties (ingeschreven bij de KvK) dienen elk toestel individueel te verzekeren. 

Wanneer bent u niet verzekerbaar?

U bent in elk geval niet verzekerbaar, indien u:

  • zich niet houdt aan alle regels voor het opereren met een drone
  • niet vliegt met het juiste papierwerk op orde
  • een drone modificeert, waardoor de Europese CE-markering vervalt

Vraag bij uw verzekeraar de actuele voorwaarden op en bestudeer deze om onaangename verrassingen te voorkomen.

Let op: molest

Nederlandse verzekeraars mogen de volgende type molest niet verzekeren:

  • een gewapend conflict
  • een burgeroorlog of een opstand
  • binnenlandse onlusten, oproer en muiterij

Uitgelicht

Edu Drone Pack™
Drone Class Edu Drone Pack™
ActieprijsV.a. € 1.149
Beschikbaar