Op dit moment vinden alle examens online plaats.

Instructie

Voor de digitale afname leest u deze instructie. Hierin staat precies wat u nodig heeft en wat er van u wordt verwacht.