Open categorie

Verplichte EASA certificaten voor particulieren en operators in de open categorie. U kunt in alle EU-lidstaten vliegen. Elk certificaat is vijf jaar geldig.

Dit is het verplichte EASA basiscertificaat dat iedereen moet halen om te mogen vliegen in de open categorie met een drone ≥ 250 gram.

Dit is het aanvullende EASA certificaat, verplicht voor CE-gemarkeerde drones ≥ 900 gram en max. 4 kilo. Ook voor drones zonder Cx-label (500 gram tot 2 kilo). U vliegt in subcategorie A2.

Online Training Certificaat:
DJI Spark, Mavic Air, Inspire series, Matrice series

Online Training Certificaat + Competentie Certificaat:
DJI Mavic Pro, Mavic Air 2, Mavic 2 series, Phantom series

Drone Class leidt u standaard op in het Nederlands. Wij bieden ook een Duitstalige opleiding aan.

Nee. U dient ook de opleiding te volgen. U betaalt voor onze opleiding en het betreffende examen.

Specifieke categorie

In 2020 verandert er in elk geval nog niets. ILT heeft ons medegedeeld dat we dit kalenderjaar de huidige RPA-L theorie opleiding kunnen continueren. Vanaf 2021 volgt een vernieuwde opleiding voor de specifieke categorie. Ook deze opleiding zal weer een theorie- en praktijkcomponent hebben. RPA-L zal als Nederlands brevet waarschijnlijk verdwijnen.

Als u de operatie niet kunt uitvoeren in de open categorie en de operatie niet te risicovol is voor de gecertificeerde categorie. Dit laatste kunt u via een SORA verkennen.

Door middel van een bedrijfsvergunning waarmee u vervolgens via een Europese STS, een PDRA, een SORA of LUC opereert. Een goedgekeurd operationeel handboek is verplicht, tenzij het anders wordt geregeld zoals staat in (EU) 2020/639.

Als u vliegt onder een STS dan dient u bij de ILT een declaratie in en bij de luchtvaartautoriteit van het betreffende land: een kopie van deze declaratie, ontvangstbevestiging en toestemming voor de operatie. Als u geen STS gebruikt, dan moet u toestemming van de ILT indienen bij de buitenlandse luchtvaartautoriteit samen met de vlieglocatie en mitigerende maatregelen.

EU Opleiding

Wij bieden het EU Dronebewijs aan in de Duitse taal. Neemt u gerust met ons contact op. Ihre Online- und schriftliche Prüfung in deutscher Sprache in den Niederlanden ist kein Problem.

U volgt een online cursus in Online Leren. Daarna maakt u het online examen met 40 meerkeuzevragen. Met het slagingsbewijs vraagt u zelf uw certificaat aan.

Na het online examen vervolgt u de online cursus. Ondertussen oefent u zelf met de drone om de besturing onder de knie te krijgen of u kiest voor vliegles. U legt daarna schriftelijk examen af bij Drone Class, dat bestaat uit 30 meerkeuzevragen. U mag meerdere keren herkansen.

U volgt onze avond- of in-company opleiding. Vanaf 2021 legt u eerst de examens af van de open categorie, waarna een theorie examen voor de specifieke categorie volgt (30-40 items). Via Drone Flight Company bieden wij praktijk (tweedaagse training en op de derde dag examen).

Voor een theorie examen dient u een score van minimaal 75% te behalen om te slagen.

Coronavirus (COVID-19)

In het geval van een lockdown of lokale maatregelen kunnen wij in overleg met de opdrachtgever kiezen voor een online sessie als vervanging van klassikale (in-company) training.

Wij streven ernaar om uw geplande theorie examen altijd door te laten gaan.

Een digitale afname betekent dat u 'thuis' uw theorie examen maakt in Online Leren, onder toezicht van onze surveillant. U reist dus niet af naar een examenlocatie.

Check het betreffende examenreglement en instructie voor eventuele digitale afname.

EU Geldigheid

U dient zich in de open categorie als particulier of operator (bedrijf) te laten registreren via de RDW. De jaarlijkse kosten voor registratie bedragen 23 euro.

De certificaten voor de open categorie vraagt u zelf aan bij de Dienst Wegverkeer (RDW). De aanvraag per certificaat kost 10 euro. De certificaten zijn vijf jaar lang geldig.

Als u bent geëxamineerd door een opleider in Nederland (zoals Drone Class), dan vraagt u uw certificaat aan bij de Dienst Wegverkeer (RDW). Heeft u gekozen voor een buitenlandse opleider, dan moet de luchtvaartautoriteit van het betreffende land uw certificaat uitgeven.

De certificaten van het EU Dronebewijs in de open categorie zijn vijf jaar geldig. Voordat de geldigheid verloopt dient u een korte scholing (seminar) te volgen. Dat kan bij Drone Class. Anders verloopt de geldigheid en moet u opnieuw examen doen.

In Nederland moet u 16 jaar of ouder zijn om zelfstandig met een drone ≥ 250 gram te opereren. Bij lichtere drones, zoals de Mavic Mini en speelgroed drones geldt dit niet.

Tot 31 december a.s. kunt u nog RPA-L aanvragen. Hoe het daarna zal zijn, is helaas nog niet duidelijk. In de specifieke categorie komt de LAPL medische keuring te vervallen.

EU Vliegen

Met het EU Dronebewijs mag u in de gehele Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland vliegen in de open categorie.

Donderdag 31 december 2020. Hier vindt u een tijdspad met belangrijke data.

Tot 31 december 2021 kunt u onder de bedrijfsvergunning ROC en ROC-light blijven doorvliegen. Wel bent u verplicht om bij invoering van de Europese regelgeving op 31 december 2020 ingeschreven te staan in het nieuwe Europese droneregister.

U mag vanaf 31 december 2020 doorgaan met vliegen, maar afhankelijk van het gewicht vliegt u in subcategorie A1, A2 of A3. Check de tabel van Dronewatch.

Ja, als uw huidige drone op basis van het startmassa valt onder subcategorie A2 dan mag u er ook mee vliegen in subcategorie A3. U dient het aanvullend certificaat desondanks te halen.

In de open en specifieke categorie is een WA verzekering verplicht.

Bijvoorbeeld de leeftijdgrens en zonering verschillen van land tot land. U zult hier rekening mee moeten houden in de vluchtvoorbereiding.

Drone Class

Wij hebben de beste digitale leeromgeving. U gaat op een zeer prettige en effectieve manier leren. Verder bieden wij examens aan op diverse plaatsen in Nederland. Dat bespaart u tijd.

Bent u al klant bij ons? Als u alleen het basiscertificaat bij ons heeft besteld en later besluit om ook het aanvullende certificaat te behalen, dan betaalt u slechts het actuele prijsverschil.

Waar wij u informeren, door middel van onze blogs, nieuwsbrieven, e-mailverkeer, telefonisch contact of op enige andere wijze, is dit nadrukkelijk niet bedoeld als juridisch advies. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.