§ 1 Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het bestellen van diensten uit het Drone Class-assortiment op www.eudronebewijs.nl, hierna te noemen de "webshop".

§ 2 Verkoper

De verkopende partij van deze webshop is:

Drone Class
Marketing 45
NL-6921 RE Duiven
info@droneclass.nl
(hierna “Drone Class” genoemd)

§ 3 Verkoopovereenkomst

U sluit een verkoopovereenkomst af bij Drone Class, een bedrijf gevestigd in Nederland.

1) Leveringsgebied

Het leveringsgebied van de webshop voor online cursussen, online examens en schriftelijke examens is Nederland en België.

2) Overeenkomst

Door op de knop "Afrekenen" of de knop "Afrekenen" te klikken, doet de klant een bindend aanbod om de goederen in de winkelwagen te kopen en gaat hij akkoord met de geldigheid van deze algemene voorwaarden. Een contract komt pas tot stand door de orderbevestiging van Drone Class, die in een aparte e-mail wordt verzonden. Door te bestellen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

3) Minderjarigen

De minimumleeftijd om examen te mogen doen voor een theorieopleiding is 16 jaar. Er zit echter geen minimumleeftijd aan het volgen van de opleiding. Wel is er bij aankoop door een minderjarige persoon toestemming nodig van de ouders/verzorgers voor de aankoop.

§ 4 Prijzen en betalingen

Alle prijzen op deze webshop zijn in euro’s.

1) BTW en betaling voor consumenten (en bedrijven in Nederland)

Alle prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende Nederlandse BTW (21%). De betaalmethoden die aan het einde van het bestelproces worden weergegeven, zijn beschikbaar voor de klant. Als een automatische incasso van de rekening van de klant mislukt vanwege redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, moet de klant Drone Class de verwerkingskosten van de bank als gevolg van de terugboeking vergoeden.

2) BTW en betaling voor bedrijven in België

Bestel a.u.b. niet rechtstreeks via de webshop in verband met het verleggen van de belasting. Neem contact met ons op via e-mail voor een correcte afhandeling van de factuur en vermeld uw btw-nummer. Wij sturen u dan een factuur om te betalen (binnen dertig dagen) per bankoverschrijving.

§ 5 Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Drone Class op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per e-mail of per post). Als u zich uit dit contract terugtrekt, moeten wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping uit dit contract hebben ontvangen, terugbetalen.

In het geval van annulering na afronding van een opleiding met examen is er geen teruggave meer mogelijk, omdat de betreffende dienst dan volledig door Drone Class is geleverd.

§ 6 Levering

Op deze webshop bieden wij online cursussen met examens aan.

1) Online cursussen

U koopt een tijdelijk lidmaatschap voor onze digitale leeromgeving. Het eerste lidmaatschap duurt 30 dagen. Gedurende deze tijd heeft u toegang tot de modulen van de digitale leeromgeving. De modules zijn beschikbaar in het Nederlands. Het lidmaatschap begint onmiddellijk na ontvangst van de betaling. Het lidmaatschap kan alleen worden verlengd na overleg met Drone Class.

2) Inhoud van de online cursussen

Onze online cursussen bereiden u alleen voor op de hieronder beschreven examens en zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor gebruik in combinatie met examens van andere aanbieders.

3) Examen subcategorie "A1 / A3"

Deze online examens worden in het Nederlands aangeboden door Drone Class. Drone Class is verantwoordelijk voor de inhoud van het examen en voor het bepalen van het examenresultaat.

4) Examen subcategorie "A2"

Deze schriftelijke of online examens worden in het Nederlands aangeboden door Drone Class. U kunt alleen kiezen uit examendata (en locaties) die wij op deze webshop aanbieden. Per examen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Na betaling van het product bent u aangemeld voor het examen en staat u op onze presentielijst. U ontvangt de uitnodiging voor het examen met de datum en plaats per e-mail. Indien u verhinderd bent, neem dan per e-mail contact met ons op. Tijdens het examen moet u zich kunnen identificeren. Drone Class is verantwoordelijk voor de inhoud van het examen en het bepalen van het examenresultaat.

5) Examenreglement

Drone Class hanteert een examenreglement. Door de overeenkomst met Drone Class en het accepteren van de algemene voorwaarden, gaat u ook akkoord met het betreffende examenreglement van uw opleiding.

6) Annulering van examen

Indien een online examen of schriftelijk examen op locatie niet mogelijk is om door te laten gaan (bv. vanwege COVID-19 reisbeperkingen, ziekte van onze medewerker, etc.), heeft Drone Class het recht om het examen uit te stellen. We proberen u dit tijdig van tevoren te laten weten en bieden u nieuwe (beperkte) opties voor datum en locatie. Een tijdelijke kosteloze verlenging van het lidmaatschap is alleen mogelijk na overleg met Drone Class.

7) Klachtenprocedure

Als onze dienstverlening niet helemaal naar wens is, kunt u een klacht indienen bij Drone Class per e-mail. Drone Class streeft ernaar om binnen één werkdag contact met u op te nemen. Wij hanteren een interne klachtenprocedure.

§ 7 Privacy statement

Drone Class hanteert een privacy statement die u accepteert door met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

§ 8 Copyright

Aangeleverde opleidingen en examens blijven eigendom van Drone Class. Het copyright op teksten, producten en het examen gemaakt door Drone Class berust bij Drone Class, tenzij dit copyright door middel van een licentie is overgedragen. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Drone Class mag de klant de gegevens of uittreksels daaruit niet geheel of gedeeltelijk openbaar maken of reproduceren.

§ 9 Links op onze webshop

Wij kunnen hyperlinks naar andere websites op onze website plaatsen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites en hebben daar geen invloed op. Een uitgebreide controle van de gelinkte websites is voor ons niet mogelijk, vooral omdat veranderingen aan de inhoud altijd te verwachten zijn. In geen geval nemen we de inhoud van gelinkte websites over als de onze. Als u juridische overtredingen op een gelinkte website ontdekt, stuur ons dan een kort bericht, zodat we kunnen controleren of de link is verwijderd.

§ 10 Slotbepalingen

Tenslotte willen wij u op het volgende wijzen.

1) Recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2) Taal

De Nederlandse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

3) Uitsluiting aansprakelijkheid

Onze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Drone Class aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. De gebruiker wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat hij op eigen risico toegang krijgt tot de beschikbare inhoud, inclusief inhoud of technische fouten. Drone Class behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Indien wij u informatie aanbieden (via blog, nieuwsbrief, e-mail, telefonisch contact of op enige andere manier), is deze informatie nadrukkelijk niet bedoeld als juridisch advies. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

Duiven (NL), 28 april 2021