Graag verwelkomen wij u als klant. In dit document kunt u de algemene voorwaarden bekijken.

Inleiding

Als u – hierna aangeduid als opdrachtgever  – zich bij Drone Class opgeeft voor het betreffende product, dat in onze webshop wordt aangeboden, gelden de volgende algemene voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Drone Class en de opdrachtgever betreffende het product dat in de webshop van www.eudronebewijs.nl wordt aangeboden.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Drone Class en opdrachtgever deze vooraf schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Drone Class en opdrachtgever komt tot stand door het bestellen van het betreffende product in de webshop.

Door te bestellen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Voor elke opleiding is er een examenreglement uitgewerkt. Door te bestellen treedt het betreffende examenreglement van uw opleiding in werking.

Artikel 3. Annulering door opdrachtgever

De opdrachtgever kan het product schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Drone Class.

Herroepingsrecht

Een bestelling via de webshop is juridisch gezien een 'koop op afstand'. De opdrachtgever heeft recht op veertien dagen wettelijke bedenktijd. In deze periode kan de koop ongedaan gemaakt worden.

EU Dronebewijs en ROC-light Online Leren

Wat betreft de producten 'EU Dronebewijs' en 'ROC-light (Online Leren)' gaat het om digitale cursussen waarvoor kosten worden gemaakt. Denk hierbij aan hosting, automatisering en opleidingsmateriaal. Bij annulering worden kosten in rekening gebracht naar de opdrachtgever. Dit gebeurt naar rato van gebruik.

De annuleringskosten van 'EU Dronebewijs' en 'ROC light (Online Leren)' zijn als volgt opgebouwd:

 • Direct annuleren na bestellen
  25% van het bedrag van het betreffende product
 • Annuleren na inloggen op de online leeromgeving
  50% van het bedrag van het betreffende product
 • Annuleren na afronding
  Volledig bedrag van het betreffende product

In het geval van annulering na afronding krijgt de opdrachtgever geen geld terug.

Fysieke trainingen

Ook wat betreft de fysieke trainingen worden er vooraf kosten gemaakt. Denk daarbij aan diverse administratieve handelingen (inboeken van deelnemers, regelen van examens en opleidingsmateriaal kopiëren) om de opleiding voor te bereiden.

De annuleringskosten van de avondopleidingen zijn op deze wijze opgebouwd:

 • Annuleren binnen zeven dagen, na het voldoen van de factuur
  Geen kosten
 • Annuleren na bovenstaande termijn en voordat de eerste bijeenkomst start
  10% van het factuurbedrag

Vanaf de eerste bijeenkomst is er geen teruggave van het factuurbedrag meer mogelijk.

Artikel 4. Verlenging

De producten 'EU Dronebewijs' en 'Online Leren (ROC-light)' zijn als abonnement 30 dagen beschikbaar voor de opdrachtgever om te doorlopen en succesvol af te ronden. Het lidmaatschap gaat direct in op de dag van bestelling.

Als de opdrachtgever het lidmaatschap wil verlengen, dan kan dit bij Drone Class schriftelijk worden verzocht. Drone Class bepaalt of dit mogelijk is, de duur van de verlenging en de kosten. Na akkoord van de opdrachtgever worden deze extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 5. Afmelden voor examen

Een met de opdrachtgever overeengekomen datum en tijdstip voor afname van het examen is een vastgelegde afspraak, die kosten met zich meebrengt voor Drone Class. Ook als de opdrachtgever niet op de afspraak verschijnt.

Indien de opdrachtgever deze afspraak wilt annuleren, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. De afspraak dient minimaal 24 uur van te voren telefonisch te worden afgezegd. Bij géén of een te late afzegging brengen wij gereserveerde tijd (90,75 euro incl. btw) in rekening. De opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur.

Artikel 6. Annulering door Drone Class

Drone Class kan een product zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever krijgt in dat geval het bedrag van de betaalde bestelling terug.

Artikel 7. Prijzen

De prijzen voor producten zijn onder voorbehoud en Drone Class heeft het recht prijzen van producten zonder opgaaf van redenen te wijzigen.

Artikel 8. Facturering

De opdrachtgever betaalt altijd vooraf en in de webshop beschikbare betaalmethoden. Een factuur wordt na de bestelling automatisch verstuurd naar het door de opdrachtgever opgegeven e-mailadres. Zonder het vooraf betalen van de factuur heeft de opdrachtgever geen recht om een fysieke training te volgen, tenzij dit schriftelijk anders is afgesproken.

Artikel 9. Affiliates

Door Drone Class geselecteerde partijen kunnen in overleg met ons bepaalde producten promoten, waarna bij aankoop door de klant een percentage aan commissie wordt afgedragen aan de betreffende affiliate.

Artikel 10. Klachtenprocedure

Mocht onze dienstverlening niet helemaal naar wens zijn, dan kan de opdrachtgever een klacht daarover bij Drone Class neerleggen per e-mail.

Drone Class streeft ernaar binnen één werkdag contact op te nemen. Er wordt een interne klachtenprocedure gehanteerd, waardoor wij zorgvuldig met klachten omgaan.

Artikel 11. Auteursrecht

Het auteursrecht op door Drone Class uitgegeven teksten, producten en het examen ligt bij Drone Class, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Drone Class mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.

Artikel 12. Disclaimer

Waar wij u informeren, door middel van onze blogs, nieuwsbrieven, e-mailverkeer, telefonisch contact of op enige andere wijze, is dit nadrukkelijk niet bedoeld als juridisch advies. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Drone Class en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Arnhem.

Duiven, 25 augustus 2020