§ 1 Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het bestellen van diensten uit het Drone Class-assortiment op www.eudronebewijs.nl, hierna te noemen de "webshop".

§ 2 Verkoper

De verkopende partij van deze webshop is:

Drone Class B.V.
Marketing 45
NL-6921 RE Duiven
info@droneclass.nl
(hierna “Drone Class” genoemd)

§ 3 Verkoopovereenkomst

U sluit een verkoopovereenkomst af bij Drone Class, een bedrijf gevestigd in Nederland.

1) Leveringsgebied

Het leveringsgebied van de webshop voor online cursussen en examens is de Europese Unie.

2) Overeenkomst

Door op de knop "Afrekenen" of de knop "Afrekenen" te klikken, doet de klant een bindend aanbod om de goederen in de winkelwagen te kopen en gaat hij akkoord met de geldigheid van deze algemene voorwaarden. Een contract komt pas tot stand door de orderbevestiging van Drone Class, die in een aparte e-mail wordt verzonden. Door te bestellen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

3) Minderjarigen

De minimumleeftijd om examen te mogen doen voor een theorieopleiding is 16 jaar. Er zit echter geen minimumleeftijd aan het volgen van de opleiding. Wel is er bij aankoop door een minderjarige persoon toestemming nodig van de ouders/verzorgers voor de aankoop.

§ 4 Prijzen en betalingen

Alle prijzen op deze webshop zijn in euro’s.

1) BTW en betaling voor consumenten en bedrijven in Nederland

Alle prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende Nederlandse BTW (21%). De betaalmethoden die aan het einde van het bestelproces worden weergegeven, zijn beschikbaar voor de klant. Als een automatische incasso van de rekening van de klant mislukt vanwege redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, moet de klant Drone Class de verwerkingskosten van de bank als gevolg van de terugboeking vergoeden.

2) BTW en betaling voor het buitenland

Het van toepassing zijnde BTW tarief op digitale diensten in de EU wordt automatisch verwerkt. Indien u buiten de EU wilt bestellen, neem met ons contact op voor een correcte factuur.

§ 5 Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Drone Class op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per e-mail of per post). Als u zich uit dit contract terugtrekt, moeten wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping uit dit contract hebben ontvangen, terugbetalen.

In het geval van annulering na afronding van een opleiding met examen is er geen teruggave meer mogelijk, omdat de betreffende dienst dan volledig door Drone Class is geleverd.

§ 6 Levering

Op deze webshop bieden wij online cursussen met examens aan.

1) Online cursussen

U koopt een tijdelijk lidmaatschap voor onze digitale leeromgeving. Het eerste lidmaatschap duurt 30 dagen. Gedurende deze tijd heeft u toegang tot de modulen van de digitale leeromgeving. De modules zijn beschikbaar in het Nederlands. Het lidmaatschap begint onmiddellijk na ontvangst van de betaling. Het lidmaatschap kan alleen worden verlengd na overleg met Drone Class.

2) Inhoud van de online cursussen

Onze online cursussen bereiden u alleen voor op de hieronder beschreven examens en zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor gebruik in combinatie met examens van andere aanbieders.

3) Examen subcategorie "A1 / A3"

Deze online examens worden in het Nederlands aangeboden door Drone Class. Voorafgaand aan het examen moet u zich kunnen identificeren. Drone Class is verantwoordelijk voor de inhoud van het examen en voor het bepalen van het examenresultaat.

4) Examen subcategorie "A2"

Deze online examens worden in het Nederlands aangeboden door Drone Class. Voorafgaand aan het examen moet u zich kunnen identificeren. Drone Class is verantwoordelijk voor de inhoud van het examen en het bepalen van het examenresultaat.

5) Examenreglement

Drone Class hanteert een examenreglement. Door de overeenkomst met Drone Class en het accepteren van de algemene voorwaarden, gaat u ook akkoord met het betreffende examenreglement van uw opleiding.

6) Annulering van examen

Indien een online examen of schriftelijk examen op locatie niet mogelijk is om door te laten gaan (bv. vanwege COVID-19 reisbeperkingen, ziekte van onze medewerker, etc.), heeft Drone Class het recht om het examen uit te stellen. We proberen u dit tijdig van tevoren te laten weten en bieden u nieuwe (beperkte) opties voor datum en locatie. Een tijdelijke kosteloze verlenging van het lidmaatschap is alleen mogelijk na overleg met Drone Class.

7) Klachtenprocedure

Als onze dienstverlening niet helemaal naar wens is, kunt u een klacht indienen bij Drone Class per e-mail. Drone Class streeft ernaar om binnen één werkdag contact met u op te nemen.

§ 7 Privacy statement

Drone Class is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1) Contactgegevens

Sem van Geffen is de Functionaris Gegevensbescherming van Drone Class, te bereiken via info@droneclass.nl

2) Persoonsgegevens die wij verwerken

Drone Class verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Voor het opmaken van certificaten van voltooiing verzamelen wij aanvullend:

 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit

3) Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@droneclass.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4) Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Drone Class verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het verplicht bijhouden van een opleidingvolgsysteem
 • Het verplicht archiveren van examens

Drone Class verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5) Geautomatiseerde besluitvorming

Drone Class neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

6) Doorgeven van persoonsgegevens

In deze subparagraaf vindt u informatie over onze leveranciers.

Voor zoekoptimalisatie maken wij gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel. Voor het factureren is er een automatische koppeling tussen onze website met Zapier en Moneybird. Zapier geeft uw persoonsgegevens (naam, adresgegevens en e-mailadres) door aan Moneybird, waar deze worden opgeslagen. Het doel van deze koppeling is het aanmaken en verzenden van facturen, die horen bij bestellingen van klanten. Zowel Zapier als Moneybird hanteren een eigen privacy beleid. Voor het EU Dronebewijs is er een automatische koppeling tussen onze website en iSpring Learn. Onze website geeft uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres) door aan iSpring Learn, waar uw account wordt aangemaakt en geactiveerd. Het doel van deze koppeling is dat u binnen een paar minuten automatisch toegang heeft tot de online cursus. iSpring Learn heeft een eigen privacy beleid. Voor les en examen op afstand gebruiken wij Microsoft Teams. Dit is een applicatie voor verschillende devices, die live videobellen mogelijk maakt. Voor deelname heeft u een Microsoft account nodig. Microsoft heeft een eigen privacy beleid. Om uw identiteit vast te stellen voor het online examen A2 in Online Leren maken wij gebruik van iDIN. Dit is een identificatiemiddel van de banken in Nederland met CM als dataprovider. CM heeft een eigen privacy beleid. In het geval dit niet werkt, maken wij gebruik van Jotform als backup. Jotform heeft een eigen privacy beleid. Nieuwsbrieven versturen wij via MailChimp. Als u zich inschrijft dan exporteren wij uw e-mailadres naar deze partij. MailChimp heeft een eigen privacy beleid. Geselecteerde partijen kunnen affiliate worden van Drone Class. Wij gebruiken het GoAffPro platform voor affiliate marketing. Dit bedrijf verkoopt geen persoonlijke data door. GoAffPro heeft een eigen privacy beleid.

7) Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Drone Class bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Drone Class verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8) Identificatie van niet-ingezeten

Niet-ingezetenen (Nederlanders die in het buitenland wonen en buitenlanders) moeten wij identificeren middels een paspoort of ID-kaart verificatie. Dit is een verplichting, die de RDW ons oplegt. Voor deze verificatie maken wij gebruik van Veriff, dat een eigen privacy beleid heeft. Veriff controleert uw identiteit en laat ons weten of deze verificatie succesvol is.

9) Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Drone Class gebruikt technische, functionele en tracking cookies. Analytische cookies gebruikt, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website (www.eudronebewijs.nl) en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Tracking cookies worden gebruikt om online advertenties te richten op voor ons interessante doelgroepen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Drone Class en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@droneclass.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Drone Class wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 10) Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Drone Class neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@droneclass.nl

§ 8 Copyright

Aangeleverde opleidingen en examens blijven eigendom van Drone Class. Het copyright op teksten, producten en het examen gemaakt door Drone Class berust bij Drone Class, tenzij dit copyright door middel van een licentie is overgedragen. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Drone Class mag de klant de gegevens of uittreksels daaruit niet geheel of gedeeltelijk openbaar maken of reproduceren.

§ 9 Links op onze webshop

Wij kunnen hyperlinks naar andere websites op onze website plaatsen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites en hebben daar geen invloed op. Een uitgebreide controle van de gelinkte websites is voor ons niet mogelijk, vooral omdat veranderingen aan de inhoud altijd te verwachten zijn. In geen geval nemen we de inhoud van gelinkte websites over als de onze. Als u juridische overtredingen op een gelinkte website ontdekt, stuur ons dan een kort bericht, zodat we kunnen controleren of de link is verwijderd.

§ 10 Slotbepalingen

Tenslotte willen wij u op het volgende wijzen.

1) Recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2) Taal

De Nederlandse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

3) Uitsluiting aansprakelijkheid

Onze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Drone Class aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. De gebruiker wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat hij op eigen risico toegang krijgt tot de beschikbare inhoud, inclusief inhoud of technische fouten. Drone Class behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Indien wij u informatie aanbieden (via blog, nieuwsbrief, e-mail, telefonisch contact of op enige andere manier), is deze informatie nadrukkelijk niet bedoeld als juridisch advies. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.