Drone-in-a-box

Deze blog wordt u aangeboden door Drone Class, uw drone opleider voor vliegen in de open en specifieke categorie.

Drone-in-a-box oplossingen zijn in opkomst. Dit soort systemen maken gebruik van een box, die fungeert als take-off / landingszone en oplaadbasis. Drone Class ontwikkelt een praktijkopleiding hiervoor.

Wat is een drone-in-a-box?

De drone-in-a-box maakt gebruik van een UAS die wordt ingezet vanuit een box, die fungeert als take-off / landingszone en oplaadbasisNa het uitvoeren van een voorgeprogrammeerde lijst met instructies, keert het toestel terug naar de box om informatie op te laden en/of te uploaden. De box laadt de drone op en beschermt deze. De drone zelf heeft een computerbeheersysteem aan boord, waarmee de operator op afstand kan communiceren. Er wordt feitelijk in BVLOS gevlogen. De piloot kan vanuit een control room de vlucht monitoren. De oplossing zal in de komende jaren worden doorontwikkeld tot de mogelijkheid om drones autonoom te laten vliegen.

Drone-in-a-box is interessant voor:

  • Beveiliging en surveillance
  • First responders
  • Dagelijkse (routine)inspecties
  • Natuurbeheer

Voorbeelden van toepassingen

Het Havenbedrijf Moerdijk gebruikt deze oplossing om de beveiliging van het industrieterrein te optimaliseren. Ook de Brandweer en Rijkswaterstaat voeren al vluchten uit met een drone-in-a-box. Niet alleen multirotors, maar ook hybride toestellen (die eigenschappen van multirotors en fixed wings delen) kunnen worden ingezet, zo wordt op de Veluwe gedemonstreerd bij het vroegtijdig detecteren van bosbranden.

Operationele vereisten

Als u als bedrijf met een drone-in-a-box wilt gaan werken, dan heeft het bedrijf een exploitatievergunning* nodig voor de specifieke categorie. Voor het vliegen in BVLOS is een speciale ontheffing nodig van de ILT. De luchtvaartinspectie is (nog steeds) terughoudend in het vertrekken hiervan. Om toch alvast te kunnen trainen en wennen aan het systeem, is het alternatief om voorlopig onder PDRA-S02 of middels een SORA (als het grondoppervlakte niet gecontroleerd kan worden) te gaan opereren. Onze partner AirHub kan u hierover adviseren.

*Dit komt, omdat het indienen van een STS nog niet mogelijk is (pas eind 2023)

Praktijkopleiding en mogelijkheden

Korte afstandsvluchten in BVLOS zullen, gezien de groeiende belangstelling voor drone-in-a-box, mogelijk gaan worden. Drone Class sorteert hier alvast op voort door een speciale praktijkopleiding te ontwikkelen. In deze opleiding leert u om een geautomatiseerde BVLOS vlucht voor te bereiden en uit te voeren. Deze training is onderdeel van de basisopleiding voor de specifieke categorie, die u al kunt volgen. Een goede en efficiënte training voor dronepiloten.

Relevante artikelen