BVLOS operaties

Deze blog wordt u aangeboden door Drone Class, uw drone opleider voor vliegen in de open en specifieke categorie.

In deze blog kijken we naar de huidige en toekomstige mogelijkheden om Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) te opereren met drones.

Belangrijke driedeling

Met een UAS kunnen de volgende operaties uitgevoerd worden:

 • Very High Level (VHL) operaties (vanaf FL 600)
  - Commerciële vluchten
  - Militaire drone missies
 • IFR en VFR operaties (vanaf 500 ft tot FL 600)
  - Vliegen in een burgerluchtvaartnetwerk
  - Vliegen in een TMA
  - Landen op en opstijgen vanaf een (on)gecontroleerd vliegveld
 • Very Low Level (VLL) operaties (< 500 ft)
  - VLOS en EVLOS operaties
  - BVLOS operaties

In deze blog richten we ons op VLL operaties, waar BVLOS onder valt.

Toestellen

Fabriekstoestellen en zelfbouw drones zijn toegestaan, mits ze voldoen aan de eisen die worden gesteld (afhankelijk van het toestemmingsmiddel).

Op technisch vlak zijn er voor BVLOS operaties een aantal uitdagingen voor een veilige integratie in het luchtruim. Qua type drone zullen multirotors voor kortere afstandsvluchten en fixed wings voor de langere afstandsvluchten benut gaan worden.

Kaders met betrekking tot BVLOS operaties

Beyond Visual Line of Sight is vliegen voorbij de zichtafstand van de piloot. Er is geen (vaste) afstand aan dit begrip gekoppeld. Zodra je de drone niet meer in zicht hebt tijdens het vliegen, vlieg je feitelijk BVLOS.

Een drone, die wordt gebruikt voor BVLOS operaties, mag niet meer dan 500 ft hoog vliegen en niet in no-fly zones. Afhankelijk van het toestemmingsmiddel (STS, PDRA of SORA) is vliegen in gecontroleerd luchtruim in de specifieke categorie wel of niet toegestaan.

EUROCONTROL definieert vier klassen UAS verkeer voor VLL operaties:

 • Klasse I Gereserveerd voor drones
  - Operaties met 'consumenten' drones (bv. een DJI Mavic 2 Enterprise)
 • Klasse II Vrije vluchten
  - Voor in de specifieke en gecertificeerde categorie
 • Klasse III Gestructureerd voor middel/lange afstanden
  - Voor in de specifieke en gecertificeerde categorie
 • Klasse IV Speciale operaties
  - Voor zeer specialistische operaties, per case te beoordelen

Voor een BVLOS operatie zijn segregatie in het luchtruim, planning en autorisatie van de vlucht, real-time tracking van het toestel en beschikking over actuele weersinformatie en verkeerssituatie in het luchtruim verplicht.

Integratie in het luchtruim

UAS moeten op een veilige en verantwoorde manier vliegen in luchtruim, dat wordt gedeeld met (mogelijk) andere UAS en ook bemand luchtvaartverkeer.

Naar deze integratie wordt onderzoek gedaan en deze bevat de volgende aspecten volgens EUROCONTROL:

 • Toegang tot het luchtruim
  Air Traffic Management (ATM, waaronder segregatie)
 • C2/C3 link (besturings- en communicatieverbinding met de UAS)
  O.a. integriteit, continuïteit, latency, satcom
 • DAA (Detect And Avoid; voorkomen van botsingen in de lucht)
  Minimale vereisten, uitdagingen en oplossingen
 • Menselijke factoren
  O.a. Human Machine interface
 • SESAR (Single European Sky ATM Research)
 • Noodsituaties (ontwikkeling van procedures)
 • Beveiliging (jamming/spoofing GPS, hijacking)

Bovenstaande punten zijn relevant voor BVLOS operaties. Op dit moment is segregatie van BVLOS operaties ten opzichte van ander verkeer nog niet mogelijk. Ook is DAA nog volop in ontwikkeling.

Mogelijkheden voor BVLOS op dit moment

Door het uitstel van de implementatie van Europese STS kan er momenteel alleen via een PDRA of SORA toestemming worden gevraagd bij een nationale autoriteit.

In Nederland heeft de ILT een eerste PDRA beschikbaar (PDRA-01-CAA-NL), maar deze is onderhevig aan beperkingen door onze eigen nationale wetgeving. Zo moet je een ROC hebben als bedrijf en moet de piloot in het bezit van RPA-L zijn. Ook moet je speciale ontheffing voor BVLOS aanvragen, want dit is op basis van huidige nationale wetgeving nog steeds verboden.

Aangezien deze PDRA op basis van een SORA door de ILT is uitgevoerd, lijkt het ons - op dit moment - lastig om het op een andere manier te regelen.

Toekomstige mogelijkheden voor BVLOS

Eind 2023 wordt het mogelijk om het Europese STS-02 te declareren bij de ILT, waardoor u maximaal 2 kilometer EVLOS kunt opereren. Ook zijn eerder al in 2020 door EASA extra PDRA's aangekondigd voor verschillende BVLOS operaties.

Aangezien ROC eind 2021 gaat verdwijnen verwachten wij een wijziging in deze PDRA van de ILT. Hierdoor moet het ook mogelijk gaan worden voor niet ROC-houders om (beperkte) BVLOS operaties in Nederland uit te voeren.

Relevante artikelen