Vliegen in de specifieke categorie

Indien het vanaf 1 juli a.s. niet mogelijk is om in de open categorie te opereren, dan komt u in de specifieke categorie terecht. Het doel van de EASA is om operaties met gemiddeld risico's veilig te laten uitvoeren, waarbij het operators gemakkelijker wordt gemaakt om te vliegen.

In deze blog behandelen we hoe u toestemming regelt voor een operatie.

Operationeel handboek

De operator dient een (goedgekeurd) operationeel handboek in bezit te hebben.

Uiteraard was dit al zo en blijft het dus een vereiste. Voor operaties in de open categorie is er geen operationeel handboek nodig.

Opereren

Hiervoor heeft u een aantal mogelijkheden:

1. STS

Het minst complex is om onder een standaardscenario (STS) te gaan opereren.

Dit houdt in dat u zich houdt aan de regels en beperkingen van een al voor u uitgeschreven operatie. Door eenmalig een STS in te dienen bij de ILT ontvangt u een ontheffing voor het type operatie dat in de STS staat beschreven.

De STS declareert u bij ILT en voegt u toe aan het operationeel handboek.

2. PDRA

Naast STS zijn er ook pre-defined risk assessments (PDRA). Een operatie in een STS zal altijd tot in detail uitgewerkt zijn. Daar moet u vervolgens uw operatie op aanpassen en dat kan een nadeel zijn. Een PDRA is generieker van aard en heeft alleen betrekking op veiligheidsrisico's.

De PDRA legt u voor aan ILT ter goedkeuring.

3. SORA

Wilt u een operatie uitvoeren die niet past in een STS of PDRA, dan kunt u een Specific Operations Risk Assessment (SORA) uitvoeren. Dit is een uitgebreide risico analyse van de operatie.

Een SORA is complexer om te regelen dan een STS, omdat u zelf een analyse moet uitvoeren en de concept operatie (ConOps) dient uit te schrijven. Verder kunt u een SORA niet gebruiken voor zeer risicovolle operaties.

De SORA legt u voor aan ILT ter goedkeuring.

4. LUC

Bent u afhankelijk van SORA's om uw gewenste operaties te kunnen uitvoeren en wilt u flexibeler opereren, dan is het interessant om een Light UAS operator Certificate te verkrijgen. Onder deze vergunning kunt u uw eigen SORA's vooraf goedkeuren. ILT controleert achteraf (dus na de operatie).

Om voor een LUC in aanmerking te komen dient de operator te voldoen aan aanvullende eisen.

Verwijzingen naar Europese wetgeving

Informatie kunt terugvinden door te zoeken op de volgende wetgeving.

STS Appendix to Reg. (EU) 2019/947
PDRA AMC2 to Art 11 to Reg. (EU) 2019/947
SORA AMC1 to Art 11 to Reg. (EU) 2019/947
LUC Part C to Reg. (EU) 2019/947

Update RPA-L theorie opleiding

Aan onze RPA-L theorie opleiding voegen wij straks de basis van het opereren in de specifieke categorie toe. Deze kunt u straks via Online Leren bestuderen. We gaan in op de specifieke vereisten voor het operationeel handboek, de beschikbare Europese STS en PDRA's.

Ook leggen wij u uit hoe een SORA in elkaar zit.

In de specifieke categorie is de operator verantwoordelijk voor bekwame piloten. Samen met andere erkende RPAS vliegscholen in Nederland leiden wij piloten van bedrijven en organisaties op voor zowel de open als specifieke categorie.

Geef een reactie

Uitgelicht

RPA-L theorie
Drone Class RPA-L theorie
€ 1.795
Beschikbaar
Vliegles (60 min.)
Drone Class Vliegles (60 min.)
Vanaf € 120
Beschikbaar