Vliegen in de specifieke categorie

Indien het vanaf 31 december 2020 niet mogelijk is om in de open categorie te opereren, dan komt u in de specifieke categorie terecht. Het doel van de EASA is om operaties met gemiddeld risico's veilig te laten uitvoeren, waarbij het operators gemakkelijker wordt gemaakt om te vliegen.

In deze blog behandelen we hoe u toestemming regelt voor een operatie.

Update

Deze blog is bijgewerkt met aanpassingen op 8 oktober 2020.

Operationeel handboek

De operator dient een (goedgekeurd) operationeel handboek in bezit te hebben, tenzij er wordt gevlogen onder een STS met een geldige exploitatieverklaring.

Uiteraard was dit al zo en blijft het dus een vereiste. Voor operaties in de open categorie is er geen operationeel handboek nodig.

Opereren

Hiervoor heeft u een aantal mogelijkheden:

1. STS

Het minst complex is om onder een standaardscenario (STS) te gaan opereren.

Dit houdt in dat u zich houdt aan de regels en beperkingen van een al voor u uitgeschreven operatie. Door eenmalig een STS in te dienen bij de ILT ontvangt u een ontheffing voor het type operatie dat in de STS staat beschreven.

De STS declareert u bij ILT en voegt u toe aan het operationeel handboek.

In mei 2020 zijn de eerste twee Europese standaardscenario's verschenen:

  • VLOS operatie boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een bevolkte omgeving
  • BVLOS operatie met een of meerdere waarnemers boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een dunbevolkte omgeving

Belangrijk voor de declaratie bij de ILT is dat u een exploitatieverklaring indient. Deze kunt u vinden in (EU) 2020/639.

2. PDRA

Naast STS zijn er ook pre-defined risk assessments (PDRA). Dit is voor operaties die veel operators zullen uitvoeren en met relatief eenvoudige mitigerende maatregelen. De luchtvaartautoriteit stelt ook een PDRA op.

Aan een STS zitten meer vereisten vast om aan te voldoen. Een STS is verder tot in detail uitgewerkt. Een PDRA is generieker van aard en heeft alleen betrekking op veiligheidsrisico's.

De PDRA legt u voor aan ILT ter goedkeuring.

3. SORA

Wilt u een operatie uitvoeren die niet past in een STS of PDRA, dan kunt u een Specific Operations Risk Assessment (SORA) uitvoeren. Dit is een uitgebreide risico analyse van de operatie.

Een SORA is complexer om te regelen dan een STS, omdat u zelf een analyse moet uitvoeren en de concept operatie (ConOps) dient uit te schrijven. Verder kunt u een SORA niet gebruiken voor zeer risicovolle operaties.

De SORA legt u voor aan ILT ter goedkeuring.

Met een in Nederland goedgekeurde SORA kunt u in andere EU landen opereren. U dient wel eerst de mitigerende maatregelen aan te passen voor het lokale luchtruim, terrein, bevolkte gebied en klimaat. Deze revisie dient u bij de ILT in en wordt door de luchtvaartautoriteit van het betreffende land gekeurd.

4. LUC

Bent u afhankelijk van SORA's om uw gewenste operaties te kunnen uitvoeren en wilt u flexibeler opereren, dan is het interessant om een Light UAS operator Certificate te verkrijgen.

Onder deze vergunning:

  • kunt u eigen SORA's vooraf goedkeuren, waarbij ILT achteraf controleert
  • hoeft u geen verplichte exploitatieverklaring en exploitatievergunning aan te vragen (voor een STS)

Om voor een LUC in aanmerking te komen dient de operator te voldoen aan aanvullende eisen.

Verwijzingen naar Europese wetgeving

Informatie kunt terugvinden door te zoeken op de volgende wetgeving.

STS Appendix to Reg. (EU) 2019/947
PDRA AMC2 to Art 11 to Reg. (EU) 2019/947
SORA AMC1 to Art 11 to Reg. (EU) 2019/947
LUC Part C to Reg. (EU) 2019/947


Aanpassingen in aanvullende verordeningen (zoals EU 2020/639 en EU 2020/746) zijn van toepassing.

Update RPA-L theorie opleiding

Aan onze RPA-L theorie opleiding voegen wij straks de basis van het opereren in de specifieke categorie toe. Deze kunt u straks via Online Leren bestuderen. We gaan in op de specifieke vereisten voor het operationeel handboek, de beschikbare Europese STS en PDRA's.

Ook leggen wij u uit hoe een SORA in elkaar zit.

In de specifieke categorie is de operator verantwoordelijk voor bekwame piloten. Samen met andere erkende RPAS vliegscholen in Nederland leiden wij piloten van bedrijven en organisaties op voor zowel de open als specifieke categorie.

Drone regelsSpecifieke categorie

1 reactie

Sem

Sem

Helaas heeft het ministerie (tegen ons advies in) besloten om RPA-L te laten verdwijnen. Wat dit betekent voor de huidige houders van dit brevet is nog onduidelijk. Bent u een nieuwkomer, dan zult u in de specifieke categorie eerst een opleiding en examens (theorie + praktijk) moeten volgen. Voorlopig noemen we deze opleiding op de webshop nog even ‘RPA-L’.

Geef een reactie

Alle reacties worden beoordeeld voor publicatie.

Uitgelicht

Edu Drone Pack™
Drone Class Edu Drone Pack™
ActieprijsV.a. € 1.149
Beschikbaar, 4 plaatsen