Vliegen in de specifieke categorie

Deze blog wordt u aangeboden door Drone Class, uw drone opleider voor vliegen in de open en specifieke categorie.

Indien het vanaf 31 december 2020 niet mogelijk is om in de open categorie te opereren, dan komt u in de specifieke categorie terecht. Het doel van de EASA is om operaties met gemiddeld risico's veilig te laten uitvoeren, waarbij het operators gemakkelijker wordt gemaakt om te vliegen.

In deze blog behandelen we hoe u toestemming regelt voor een operatie.

Update

Deze blog is bijgewerkt met aanpassingen op 19 juli 2021.

Operationeel handboek

De operator dient een (goedgekeurd) operationeel handboek in bezit te hebben, tenzij er wordt gevlogen onder een STS met een geldige exploitatieverklaring.

Uiteraard was dit al zo en blijft het dus een vereiste. Voor operaties in de open categorie is er geen operationeel handboek nodig.

Opereren

Hiervoor heeft u een aantal mogelijkheden:

1. STS

Het minst complex is om onder een standaardscenario (STS) te gaan opereren.

Dit houdt in dat u zich houdt aan de regels en beperkingen van een al voor u uitgeschreven operatie. Door eenmalig een STS in te dienen bij de ILT ontvangt u een ontheffing voor het type operatie dat in de STS staat beschreven.

De STS declareert u bij ILT. U heeft geen operationeel handboek nodig.

In mei 2020 zijn de eerste twee Europese standaardscenario's verschenen:

 • VLOS operatie boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een bevolkte omgeving
 • BVLOS operatie met een of meerdere waarnemers boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een dunbevolkte omgeving

Belangrijk voor de declaratie bij de ILT is dat u een exploitatieverklaring indient. Deze kunt u vinden in (EU) 2020/639.

STS nog niet mogelijk

Op dit moment is vliegen onder een STS niet mogelijk (tot begin december 2023), omdat er nog geen vereiste C5 en C6 label toestellen op de markt zijn en de declaratie via verordening EU 2021/1166 is uitgesteld. Het eerste alternatief is het onderzoeken of u onder een PDRA kunt opereren.

2. PDRA

Naast STS zijn er ook pre-defined risk assessments (PDRA). Dit is voor operaties die veel operators zullen uitvoeren en met relatief eenvoudige mitigerende maatregelen. De luchtvaartautoriteit stelt ook een PDRA op.

Aan een STS zitten meer vereisten vast om aan te voldoen. Een STS is verder tot in detail uitgewerkt. Een PDRA is generieker van aard en heeft alleen betrekking op veiligheidsrisico's.

Er zijn vier PDRA's. Twee PDRA's zijn afgeleid van de huidige twee Europese STS en er bestaan twee generieke PDRA's op dit moment:

 • PDRA-S01
  Afgeleid van STS-01 / geen C5 label toestel vereist
 • PDRA-S02
  Afgeleid van STS-02 / geen C6 label toestel vereist
 • PDRA-G01
  BVLOS over dunbevolkt gebied / toestellen met maximale spanwijdte van 3 meter / max. 150 meter hoog / ongecontroleerd luchtruim
 • PDRA-G02
  BVLOS in gereserveerd luchtruim voor UAS / toestellen met maximale spanwijdte van 3 meter

Een PDRA dient u in bij de ILT ter goedkeuring.

3. SORA

Wilt u een operatie uitvoeren die niet past in een STS of PDRA, dan kunt u een Specific Operations Risk Assessment (SORA) uitvoeren. Dit is een uitgebreide risico analyse van de operatie.

Een SORA is complexer om te regelen dan een STS, omdat u zelf een analyse moet uitvoeren en de concept operatie (ConOps) dient uit te schrijven. Verder kunt u een SORA niet gebruiken voor zeer risicovolle operaties.

De SORA legt u voor aan ILT ter goedkeuring.

Met een in Nederland goedgekeurde SORA kunt u in andere EU landen opereren. U dient wel eerst de mitigerende maatregelen aan te passen voor het lokale luchtruim, terrein, bevolkte gebied en klimaat. Deze revisie dient u bij de ILT in en wordt door de luchtvaartautoriteit van het betreffende land gekeurd.

4. LUC

Bent u afhankelijk van SORA's om uw gewenste operaties te kunnen uitvoeren en wilt u flexibeler opereren, dan is het interessant om een Light UAS operator Certificate te verkrijgen.

Onder deze vergunning:

 • kunt u eigen SORA's vooraf goedkeuren, waarbij ILT achteraf controleert
 • hoeft u geen verplichte exploitatieverklaring en exploitatievergunning aan te vragen (voor een STS)

Om voor een LUC in aanmerking te komen dient de operator te voldoen aan aanvullende eisen.

Kostenoverzicht

De tarieven in Nederland kunt u vinden in de Staatscourant.

Verwijzingen naar Europese wetgeving

Informatie kunt terugvinden door te zoeken op de volgende wetgeving.

STS Appendix to Reg. (EU) 2019/947
PDRA AMC2 to Art 11 to Reg. (EU) 2019/947 / Explanatory Note to Decision 2020/022/R
SORA AMC1 to Art 11 to Reg. (EU) 2019/947
LUC Part C to Reg. (EU) 2019/947


Aanpassingen in aanvullende verordeningen (zoals EU 2020/639 en EU 2020/746) zijn van toepassing.

Opleiding en vliegscholen

Wat een piloot moet kennen en kunnen kan per operatie verschillen. Toch is er een basisopleiding voor de piloot, waarmee je in elk geval kunt starten. Deze wordt door verschillende vliegscholen in Nederland aangeboden.

In de basisopleiding wordt ingegaan in op de specifieke vereisten voor het operationeel handboek, de beschikbare Europese STS en PDRA's. Ook krijgt u uitleg over hoe een SORA in elkaar zit.

Tussen drone opleiders in Nederland bestaan behoorlijke prijsverschillen, waarbij wij op dit moment de scherpste prijs aanbieden voor de basisopleiding in de specifieke categorie. Ook bent u bij ons minder tijd kwijt.

Benieuwd? Bekijk nu uw basisopleiding bij Drone Class.

Relevante artikelen