Nieuwe RPA-L opleiding in 2021

Door de overgang naar de nieuwe EU wetgeving verandert ook de drone opleiding voor wat nu nog een operatie onder ROC is en straks in de specifieke categorie. In deze blog nieuws over RPA-L.

Wat is RPA-L?

RPA-L is een afkorting van Remotely Piloted Aircraft License. Het is een Nederlands dronebrevet, verplicht voor ROC-operaties en facultatief voor ROC-light vluchten in Nederland.

Specifieke categorie

Om te mogen opereren in de specifieke categorie worden er eisen gesteld aan de piloot, het toestel en de operator (het bedrijf dat de drone operatie uitvoert).

U vliegt standaard in de specifieke categorie, als u niet kunt voldoen aan de eisen van de open categorie. Bijvoorbeeld: opereren in een no-fly zone of vliegen in een woonwijk met een toestel (zonder Cx-label) dat een startmassa heeft vanaf 2 kilo.

U kunt in alle EU landen, Zwitserland, Noorwegen en IJsland onder dezelfde regels opereren in de specifieke categorie.

Status van RPA-L

Hoewel in de EU wetgeving niet over RPA-L wordt gesproken, vindt de drone branche in Nederland het belangrijk dat alleen gekwalificeerde piloten de meer risicovolle operaties in de specifieke categorie mogen uitvoeren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderschrijft dit. Een wettelijke regeling waarbij de eis aan de (Nederlandse) piloot om RPA-L op zak te hebben, is momenteel in de maak.

Geen onderscheid

Uiteraard betekent dit niet dat buitenlandse piloten minder of juist meer competenties hoeven te hebben. Waar het omgaat is dat we het in Nederland allom bekende dronebrevet RPA-L in stand kunnen houden onder de (voor iedereen) geldende nieuwe EU regels.

RPA-L theorie opleiding

Als we straks, vanaf 31 december a.s., nieuwe cursisten mogen gaan opleiden voor de vernieuwde RPA-L theorie opleiding, dan ziet dit er zo uit:

  • Basis certificaat (open categorie)
  • Aanvullend certificaat (open categorie)
  • Theorie RPA-L (op basis van EU 2020/639, STS-01, specifieke categorie)

Training

Als u de volledige theorie opleiding gaat doorlopen, dan heeft u straks keuze uit een klassikale of gedeeltelijke klassikale opleiding. In Online Leren vindt u alle leerinhoud (slides, oefenvragen en oefentoetsen) ter voorbereiding op de theorie examens. U moet de theorie van RPA-L sowieso klassikaal bij ons op locatie komen volgen.

Vrijstelling

Mocht u het basis en/of aanvullend certificaat al eerder hebben gehaald, dan is er vrijstelling mogelijk. U moet deze documenten aan ons kunnen overleggen. Een slagingsbewijs ROC-light geldt niet meer. U dient dus deze te verzilveren door de bedrijfsvergunning ROC-light aan te vragen vóór 31 december 2020.

Theorie en theorie examens m.b.t. STS

STS-01 is een Europees standaardscenario (STS) voor het vliegen op zicht in bewoonde omgeving met een C5 label drone. Dit zit standaard in onze RPA-L theorie opleiding.

Er is ook al een STS-02 voor BLVOS vluchten met een C6 label drone. De theorie opleiding voor dit scenario bieden wij (nog) niet aan.

RPA-L praktijkopleiding

Uiteraard hoort bij RPA-L ook een praktijkopleiding. Deze zal niet veel anders zijn dan de huidige opleiding. Alleen de praktijkeisen van STS-01 zijn in het examen geïntegreerd.

Specifieke categorie

2 reacties

Sem

Sem

Ook goed om te melden dat we er voor zorgen dat er geen of nauwelijks overlap tussen het EU Dronebewijs en de overige modulen (behorende bij de specifieke categorie) zit. Dat scheelt u leerwerk. Verder maakt dit ‘conversie’ mogelijk. Dus dat u versneld opgeleid kan worden, als u al eens het EU Dronebewijs heeft gehaald, bij voorkeur bij Drone Class uiteraard.

Sem

Sem

Als extra service zullen wij in de nieuwe RPA-L de SORA behandelen, zodat je alvast een keer met deze (behoorlijk pittige) risico-analyse hebt kennisgemaakt. Wij verwachten in het nieuwe jaar te kunnen starten. Op dit moment zijn wij daarover met de ILT in gesprek.

Geef een reactie

Alle reacties worden beoordeeld voor publicatie.

Uitgelicht

Edu Drone Pack™
Drone Class Edu Drone Pack™
ActieprijsV.a. € 1.149
Beschikbaar