Geldboetes illegaal dronegebruik

Deze blog wordt u aangeboden door Drone Class, uw drone opleider voor vliegen in de open en specifieke categorie.

Hoewel, net als bijvoorbeeld in het autoverkeer, de meeste weggebruikers de regels netjes naleven, zijn er overtreders. Voor iedereen, die is benieuwd naar hoe hoog de wettelijke boetes zijn, hebben we een overzicht gemaakt.

Richtlijn voor strafvordering luchtvaartwetgeving

De politie verwijst u voor sancties op overtredingen in de lucht naar de richtlijn voor strafvordering luchtvaartwetgeving. Deze is van toepassing op de Wet luchtvaart. Hoewel u vliegt onder Europese verordeningen, heeft u in Nederland te maken met de Wet luchtvaart, waarin drones worden benoemd als onbemande luchtvaartuigen.

Lijst met overtredingen en sancties

De richtlijn maakt een onderscheid tussen bedrijfsmatig en particulier gebruik van luchtvaarttuigen (van onder de zesduizend kilo totaalmassa). Hieronder vindt u een ingekort en door ons bewerkt overzicht:

 Overtreding Boete bedrijf Boete particulier
Een luchtvaartuig bedienen zonder EU Dronebewijs 1.600 800
Als eigenaar of houder een drone vliegen zonder exploitantnummer 1.600 800
Als gezagvoerder een drone vliegen zonder exploitantnummer 800 425
Als eigenaar of houder een drone vliegen met een vals exploitantnummer 1.600 800
Als gezagvoerder een drone vliegen met een vals exploitantnummer 800 425
Vliegen in een no-fly zone 800 425
Tijdens de vlucht (gevaarlijke) stoffen uitwerpen 1.600 800
Geen voorrang verlenen aan een ander luchtvaartuig 1.600 800
Nachtvluchten (zonder ontheffing) 1.600 800
Vliegen < 1500 meter zicht in klasse G 1.600 800

Bij meerdere overtredingen tegelijk kan de boete zich opstapelen tot maximaal 7.800 euro. In de media vernemen wij dat ook een toestel in beslag kan worden genomen.

Wetboek van strafrecht

Voor bepaalde overtredingen staat geen boete omschreven, maar kunt u een dagvaarding verwachten om voor de rechter te verschijnen:

  • Gevaar voor andere luchtvaartuigen veroorzaken, inclusief hinder
  • Beschadiging van gebouwen
  • Onbedoelde of opzettelijke vernieling van verkeerswerken

Handhaving

Afgelopen jaar blogden wij al eens over de handhaving van droneregels.

Relevante artikelen