Verschillende CE-markeringen

Deze blog wordt u aangeboden door Drone Class, uw drone opleider voor vliegen in de open en specifieke categorie.

Met nieuwe modellen in aantocht is er voor de liefhebber weer wat om naar uit te kijken. Check voor aanschaf of uw drone naar keuze een Europese CE-markering heeft.

Update

Deze blog is bijgewerkt met aanpassingen op 19 juli 2020.

Afkorting en oorsprong

CE is Frans voor Conformité Européenne. Dit betekent 'in overeenstemming met de Europese regelgeving'. CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie en Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

De CE-markering is geen keurmerk. Het is voortgekomen uit een besluit (EU-besluit 93/465/EEG) dat bijdraagt aan vrij verkeer van goederen in de EU.

De Chinese versie

Er is al jaren nog een andere versie van CE in omloop. Deze komt uit China. De afkorting CE staat voor China Export.

Beide CE-markeringen lijken helaas erg veel op elkaar:

De Europese CE-markering herkent u aan de grotere afstand tussen de letter C en E.

Waarom van belang voor drones?

In de nieuwe EU wet- en regelgeving moet een drone een Europese CE-markering hebben, als onderdeel van de technische eisen.

Op dit moment zijn er nog geen drones op de markt die hieraan voldoen.

Hoewel u met een niet-Europees CE-gemarkeerde drone mag blijven vliegen, worden deze drones vanaf 1 januari 2023 verbannen naar subcategorie A3. Dit betekent dat u minimaal 150 meter afstand moet houden van o.a. bebouwing.

Drones onder de 250 gram blijven in subcategorie A1.

Cx labels

Onderdeel van de CE check is dat u ook controleert of een van deze labels op het toestel zit.

Deze labels geven de vastgestelde technische eisen aan, waar het toestel in de EU aan moet voldoen. Een drone die hier niet aan voldoet heeft geen label.

Relevante artikelen