Wijzigingen in examen en certificaten

Deze blog wordt u aangeboden door Drone Class, uw drone opleider voor vliegen in de open en specifieke categorie.

In het nieuwe jaar gaan er een aantal zaken veranderen met betrekking tot uw online examen en het EU Dronebewijs.

Waarom zijn er wijzigingen?

De Europese wetgeving met al haar uitwerkingen en bijbehorende uitleg zijn nog relatief nieuw. Sinds 31 december 2020 hebben we er pas mee te maken. Feedback uit lidstaten en organen heeft geleid tot voorgestelde veranderingen, waar afgelopen zomer op gereageerd kon worden. De wijzigingen zijn bedoeld om bijvoorbeeld het niveau van opleiden te verhogen en meer duidelijkheid te geven over de regels.

Nieuwe eisen vanuit EASA aan de examinering

Voor het behalen van het A2 examen (en de theorie van onze basisopleiding in de specifieke categorie) zal EASA in 2022 eisen dat er tijdens online examens gesurveilleerd wordt.

Misschien kent u de term 'proctored exam'. Dit is een online examen, waarbij er via software (automatisch en/of met een live meekijkende examinator) in de gaten wordt gehouden of er fraude wordt gepleegd. Voor examenkandidaten betekent dit dat zij van te voren worden geïdentificeerd en dat hun examensessie wordt opgenomen.

Drone Class is bezig met de implementatie hiervan. Ons doel is dat u nog steeds zelfstandig een online examen kunt maken op elk gewenst moment. Wij streven ernaar dat het 'proctored exam' zo eenvoudig mogelijk wordt om af te leggen.

Nieuwe certificaten

Er zullen nieuwe certificaten* door de RDW en alle buitenlandse autoriteiten uitgegeven gaan worden. De Nederlandse A1-A3 en A2 certificaten krijgen een QR-code, die op de huidige Nederlandse certificaten ontbreekt.

Woont u in Nederland?

Als u al een Nederlands A1-A3 en/of A2 certificaat in bezit heeft, dan zal de RDW u informeren wanneer de nieuwe versie beschikbaar is om te downloaden op het portaal.

Woont u in het buitenland?

Niet-ingezetene Nederlanders en onze buitenlandse klanten, die hier niet op kunnen inloggen, zullen per e-mail de nieuwe certificaten van de RDW ontvangen.

Veelgestelde vragen

Naar aanleiding van deze aanpassingen bieden wij een korte FAQ:

 • Is Drone Class verantwoordelijk voor uw (nieuwe) certificaat?
  Nee, wij mogen immers geen certificaten uitgeven.
 • Als ik vragen heb over mijn certificaat, aan wie moet ik deze stellen?
  Aan de autoriteit van het betreffende land.
 • Ik was al geslaagd. Blijft mijn eerder behaalde examenresultaat geldig?
  Ja zeker, u hoeft bij Drone Class niet nogmaals op examen.
 • Hoe krijg ik het nieuwe certificaat?
  De betreffende autoriteit hoort met u hierover contact op te nemen.

Voor vragen over de Nederlandse certificaten kunt u informeren bij de RDW.

Invoering

In 2022 starten wij met online proctored exams voor A2 en specifieke categorie. Dit is op verzoek van het ministerie.

Tot dan blijven u online examineren (géén 'proctored exam') en uiteraard voldoen wij hiermee aan de huidige eisen. Het Nederlandse certificaat, zonder QR-code, wordt nog steeds door de RDW uitgegeven.

Tot slot

De EASA maakt aanpassingen bekend in een update van de AMC en vanaf dan zijn deze geldig in alle EASA lidstaten. De update is sinds half februari 2022 van kracht.

*Voor het ontwerp, zie NPA 2021-09 op pagina 141.

Relevante artikelen